От днес влизат в сила новите COVID мерки, падат редица ограничения

   От днес започва поетапно облекчаване на противоепидемичните мерки в страната. В заповед на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова е упоменато, че

по преценка на собствениците, управителите/организаторите на обекти/мероприятия може в обекта/на събитието да се допускат посетители без изискване да предоставят "зелен сертификат". Изискването за "зелен сертификат" остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение.

От днес също така се допуска посещението на до 12 деца в група при провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи при носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

В доклад на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев е предложен тристъпков подход за облекчаване на противоепидемичните мерки, според който от 20 март да отпадне изискването за "зелен сертификат" в цялата страна при благоприятна тенденция в развитието на епидемичната обстановка.

Ето какво още се предвижда в плана за поетапно облекчаване на противоепидемичните мерки:

I -ва стъпка: 24.02-05.03.2022 г.
1. По преценка на собственик на обект с обществено значение, допускане посещението на лица без „зелен сертификат“. Изискването за „зелен сертификат“ остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение.
2. Допуска се посещението до 12 деца при провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи при носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
3. Присъственото обучение в училищата продължава при прилагане на изискването за изследване срещу COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове при ученици, педагогически и непедагогически персонал.
3. Допускане на присъствено обучение във висшите училища при 50% заетост на помещенията при лекционни упражнения и 50% от групите в една смяна при практически упражнения, без изискване за „Зелен сертификат“ или на 100 % при изискване на „зелен сертификат“.
4. Провеждане на граничен здравен контрол на определените за целта ГКПП и прилагане на здравни изисквания за влизане в страната, съобразно цветовите зони на риск (зелена, оранжева, червена, тъмночервена)
5. Задължително носене на защитна маска за лице на закрити обществени места, в т.ч. в училища и във висши училища и на открито при струпване.
6. Препоръка за дистанционна работа на до 50% от персонала, при възможност.
7. Поставяне под задължителна изолация на всеки потвърден и повторно потвърден случай на COVID-19 за период от 7 дни.
8. Поставяне под задължителна карантина на всеки близък контактен на потвърден случай на COVID-19 за период от 10 дни.
9. Изпълнение на комуникационна стратегия за повишаване на ваксинационния обхват в страната.
10. Изпълнение на информационна кампания за необходимостта от хигиена на ръцете, спазване на дистанция и носене на защитни маски за лице.
11. Извършване на анализ на ефекта от разхлабване на мерките – наблюдаване на броя новозаразени и тежестта на протичане на COVID-19 – натовареност на здравната система, леталитет, смъртност.
При благоприятна тенденция – преминаване към трета стъпка.
Индикатори: Етапи 1-2 от Националния план (K-индекс = 5-7)

II-ра стъпка: не по-рано от 05.03.2022 г.
1. Посещение на дейности и услуги, предоставени от обекти с обществено значение без изискване за „зелен сертификат“. Изискването за „зелен сертификат“ остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение.
2. Провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи при спазване на изискването за носене на защитна маска за лице, физическа дистанция, редовно проветряване и дезинфекция.
3. Присъственото обучение в училищата продължава при прилагане на изискването за COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове при ученици, педагогически и непедагогически персонал. Допуска се смесване на паралелки при извънкласни дейности.
3. Допускане на присъствено обучение във висшите училища при 50% заетост на помещенията при лекционни упражнения и 50% от групите в една смяна при практически упражнения, без изискване за „Зелен сертификат“ или на 100 % при изискване на „зелен сертификат“.
4. Провеждане на граничен здравен контрол на определените за целта ГКПП и прилагане на здравни изисквания за влизане в страната, съобразно цветовите зони на риск (зелена, оранжева, червена).
5. Задължително носене на защитна маска за лице на закрити обществени места, в т.ч. в училища и във висши училища и на открито при струпване.
6. Препоръка за дистанционна работа на до 50% от персонала, при възможност.
7. Поставяне под задължителна изолация на всеки потвърден и повторно потвърден случай на COVID-19 за период от 7 дни.
8. Поставяне под задължителна карантина на всеки близък контактен на потвърден случай на COVID-19 за период от 10 дни.
9. Изпълнение на комуникационна стратегия за повишаване на ваксинационния обхват в страната.
10. Изпълнение на информационна кампания за необходимостта от хигиена на ръцете, спазване на дистанция и носене на защитни маски за лице.
11. Извършване на анализ на ефекта от разхлабване на мерките – наблюдаване на броя новозаразени и тежестта на протичане на COVID-19 – натовареност на здравната система, леталитет, смъртност. При благоприятна тенденция – преминаване към четвърта стъпка.
Индикатори: Етап 1 от Националния план (K-индекс = 5-6)

III-та стъпка: не по-рано от 20.03.2022 г.
1. Посещение на дейности и услуги, предоставени от обекти с обществено значение без изискване за „зелен сертификат“. Същият не се прилага и за персонала на всички обекти с обществено значение.
2. Провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи при спазване на изискването за носене на защитна маска за лице, физическа дистанция, редовно проветряване и дезинфекция.
3. Присъственото обучение в училищата продължава при прилагане на изискването за COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове при ученици, педагогически и непедагогически персонал. Допуска се смесване на паралелки при извънкласни дейности.
4. Допускане на присъствено обучение във висшите училища без изискване за „Зелен сертификат“.
5. Провеждане на граничен здравен контрол на определените за целта ГКПП и прилагане на здравни изисквания за влизане в страната, съобразно цветовите зони на риск (зелена, оранжева, червена).
6. Препоръка за дистанционна работа на до 50% от персонала, при възможност.
7. Задължително носене на защитна маска за лице на закрити обществени места, в т.ч. в училища и във висши училища.
8. Поставяне под задължителна изолация на всеки потвърден и повторно потвърден случай на COVID-19 за период от 7 дни.
9. Поставяне под задължителна карантина на всеки близък контактен на потвърден случай на COVID-19 за период от 10 дни.
10. Изпълнение на комуникационна стратегия за повишаване на ваксинационния обхват в страната.
11. Изпълнение на информационна кампания за необходимостта от хигиена на ръцете, спазване на дистанция и носене на защитни маски за лице.
12. Извършване на анализ на ефекта от разхлабване на мерките – наблюдаване на броя новозаразени и тежестта на протичане на COVID-19 – натовареност на здравната система, леталитет, смъртност.
Индикатори: Етапи 0-1 от Националния план (K-индекс = 0-6)