Окръжен съд – Кюстендил взе мярка „Задържане под стража“, по отношение на български гражданин, за който има Европейска заповед за арест

   Окръжен съд – Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража”, по отношение на И. Д., 55 – годишен български гражданин, осъждан, с постоянен адрес в община Сандански. Лицето, което понастоящем е в Затвор – Бобов дол, се издирва въз основа на валидна Европейска заповед за арест, издадена от зам.държавен прокурор в Апелативна прокуратура към Апелативен съд гр. Милано. Мярката за неотклонение ще се прилага при режим на „обвиняем” в Затвор гр. Бобов дол. Определението подлежи на обжалване пред САС в 3-дневен срок.

По отношение на И. Д. е постъпила ЕЗА и искане от Окръжна прокуратура – Кюстендил за налагане на мярка „Задържане под стража“. Европейската заповед за арест е издадена с цел предаване на лицето за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години и 4 месеца, наложено му с Решение на Апелативен съд гр. Милано, за трафик на наркотични вещества. От наказанието е приспаднато времето, през което лицето е било задържано и остатъкът за изтърпяване възлиза на 3 години 10 месеца и 28 дни. Окръжният съд намира, че по отношение на исканото лице следва да бъде взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Независимо, че съм настоящия момент същият изтърпява наказание „лишаване от свобода“ в затвор, то са налице условията за вземане именно на най-тежката мярка за неотклонение. От една страна, предстои провеждане на съдебно производство за решаване на въпроса за предаване на лицето на компетентните италиански власти. От друга, съществува опасност И. Д. да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде освободен от затвора – по изтърпяване на наказание, ползване на отпуск или други причини.