Окръжен съд – Кюстендил измени в „Парична гаранция“ мярката за неотклонение на горския служител Красимир Сулев

   Тричленен състав на Окръжен съд – Кюстендил отмени определението на РС – Дупница и измени взетата по отношение на Красимир С. мярка за неотклонение ,,Задържане под стража”, като постанови мярка „Парична гаранция“, в размер на 3 000 лв. Той е привлечен като обвиняем за престъпления по чл. 325, ал.1 и чл. 131, ал.1, т.2, във вр. с чл. 130, ал.1 от НК / за хулиганство и за причиняване на лека телесна повреда, от длъжностно лице- горски стражар по повод на изпълнение на службата му /. Инцидентът е от 06.01.2021 г., на ул. „Венелин“ в Дупница. В края на 2020 г., пострадалия К. С. е бил санкциониран от обвиняемия за нарушение на Закона за горите, като автомобилът, с който е прекарвал незаконно добит дървен материал е бил конфискуван и оставен в двора на ТП „ДГС Дупница“.

   Съдът счете, че е налице обосновано предположение за авторство на деянията от страна на обвиняемия, като този извод се прави на база събраните на този етап доказателства по досъдебното производство. За престъплението по чл. 325, ал.1, законът предвижда наказание лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и кумулативното наказание- обществено порицание, а за престъплението по чл. 131, ал.1, т.2, във вр. с чл. 130, ал.1 предвиденото наказание е лишаване от свобода до 3 години. По смисъла на закона, повдигнатите обвинения не са за тежки умишлени престъпления.

   От данните по делото не може да се извлече обосновано предположение за съществуваща опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Красимир С. е неосъждан, има регистриран постоянен адрес и създадена обвързаност със семейството, както и трудова заетост. Установено е, че е ангажиран и с треньорска дейност на деца, пише още в мотивите на съда.

Определението на Окръжен съд - Кюстендил, с което по отношение на Красимир С. е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ е окончателно.

   По друго дело, Окръжен съд – Кюстендил потвърди определението на РС – Дупница, с което е потвърдена мярката за неотклонение „Задържане под стража“, по отношение на Петър З. и е оставена без уважение молбата му за изменението й в по- лека. Той е привлечен като обвиняем за блудство, с лице ненавършило 14- годишна възраст / 13- годишно момиче /, чрез употреба на сила и заплашване.

   Съдът счете, че не е отпаднало обоснованото предположение за авторство на деянието, както и, че има опасност да извърши престъпление. Определението е окончателно.