Окръжен съд – Кюстендил даде ход на дело за документна измама за над 690 хил. лв., със 199 пострадали

   Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Йоланда Цекова даде ход на разпоредителното заседание по дело за документна измама. Списъкът на пострадалите включва 199 лица от територията на цялата страна. В обвинителния акт, внесен от Окръжна прокуратура – Кюстендил, подсъдимите са 22- ма, но наказателното производство срещу 18 от тях беше прекратено, поради изтичане на абсолютната давност за престъпление по чл. 212, ал.1 от НК. Деянията са били извършени през 2006 година. Причината за забавеното производство пред Окръжен съд – Кюстендил е, че години наред разследването е водено от Специализираната прокуратура за организирана престъпна група и след като е било прекратено там, по подсъдност е изпратено на Окръжна прокуратура – Кюстендил, която е продължила работата по него.

За даване ход на разпоредителното заседание по делото бе необходимо всички 199 пострадали и всички подсъдими да бъдат редовно призовани, като ненамирането на някои от тях на посочените адреси не е пречка за даване ход на делото. През последната година съдът взема мерки за неотклонение и разпорежда принудително довеждане на част от подсъдимите, за да бъде възможно провеждане на разпоредителното заседание.

Делото продължава по общия ред, с 4- ма подсъдими, за трима от тях - с обвинения за измама в големи размери / чл. 212, ал.4 /, а за един – с обвинение за документна измама в особено големи размери / чл. 212, ал.5 /, за което законът предвижда „лишаване от свобода“ за срок от 10- 20 години. Обвинението е, че в периода от февруари до юни 2006 година, чрез използване на неистински официални и частни документи, в офис на финансова къща, с клон в град Кюстендил са получили без правно основание парични суми в размер на: за подсъдимия Р. Х. - 351 762 лв., за подсъдимите З. У и И. У – 338 129 лв. и за подсъдимия И. Л. – 2 480 лв. В обвинителния акт се посочва, че чрез използване на неистински пълномощни от пострадалите лица, имащи право на обезщетения от процеса на приватизация, подсъдимите са получили без правно основание чуждо движимо имущество – посочените парични суми. Малка част от пълномощните са били представени на инвестиционния посредник от подсъдимите, по отношение на които наказателното производство бе прекратено, поради изтичане на абсолютната давност.

Делото продължава по общия ред в Окръжен съд – Кюстендил, като е насрочено за 5 последователни дати, от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г., предвид големия брой на свидетелите – 199 на брой.