„Охранителна полиция” ще пази реколтата в Дупнишко

   Среща на полската охрана по селата, кметове и кметски наместници с Полиция и Пожарна безопасност, се проведе днес в сградата на Община Дупница. Целта бе инструктаж за следващите месеци и съвместната работа между отделните звена. На срещата присъства и заместник-кметът на общината Крум Милев. 

   За 7-а поредна година Община Дупница назначи за активния сезон полски пазачи, които да съблюдават за свободно пуснати животни в обработваемите земеделски земи, с цел да не бъде унищожавана реколтата. Пазачите ще наблюдават и за посегателства от крадци. Обсъдени бяха подробно и действията, които да се предприемат при възникване на пожари в обработваемите земи и противодействието им. Кметовете и кметските наместници, както и пазачите получиха уверение от "Охранителна полиция", че денонощно ще имат пълното им съдействие.