Ограничават достъпа на моторни превозни средства на територията на Национален парк „Рила”

Директорът на РДГ-Кюстендил издаде заповед, с която да бъде ограничен достъпа на моторни превозни средства до горските територии, по горски пътища, собственост на Община Сапарева баня за периода от 01 юли до 30 септември. Ограничението се въвежда като резултат от работна среща със заинтересовни страни, която се проведе в община Сапарева баня в края на месец май. Целта е в пика на туристическия сезон да се ограничи нерегламентираното движение на моторни превозни средства, които нанасят вреди по трасето и замърсяват, както и избягване на транспортни произшествия с туристи, движещи се по горските пътеки.Забраната няма да  важи за специализирани автомобили и такива, които обслужват съществуващата пътническа въжена линия за трасето от хижа «Пионерска» до хижа «Рилски езера», както и за тези, които извършват горскостопанска дейност в района.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще бъде на Община Сапарева баня със съдействието на Дирекция «Национален парк Рила», Регионална дирекция по горите-Кюстендил, Регионална дирекция»Автомобилна администрация», РУ-Дупница и «Общинско лесничейство «Сапарева баня».