Обявиха нова обществена поръчка за Депо за отпадъци край Джерман

   Община Дупница повторно обяви обществена поръчка за изграждане на Депо за преработка на отпадъци край село Джерман. Припомняме, че първата процедура бе прекратена, заради техническа грешка в документацията. Заместник-кметът по икономическите дейности Олга Китанова обясни, че условията по поръчката не се променят. „Срокът за завършване на дейностите по изграждане на депото е 24 месеца, считано от декември 2018 година, така че дотогава изпълнителят трябва да се е справил”, обясни Китанова.

   Срокът за подаване на офертите от страна на кандидатите да изпълнят поръчката е 10 юли. Офертите ще бъдат отворени на 11 юли в 10.30 часа. Прогнозната стойност на поръчката е 7 640 800 лева без ДДС. Предвижда се да се изградят инсталации за компостиране и за предварително третиране на битови отпадъци за Общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня.

    Средствата са осигурени от Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020.