Община Дупница започва оглед за състоянието на детските площадки, ремонтират с приоритет най-належащите

   Комисия от Община Дупница ще изготви обобщен доклад за състоянията на детските и спортните площадки и съоръжения на територията на града и селата. Това ще се случи в срок до 10-и април, съобщиха от пресцентъра на кметството. Ежегодно в началото на април, със заповед на кмета инж.Методи Чимев се прави проверка на всички 59 площадки, след което започват ремонти по тях. "Като се запозная с всички констатации, ще започнем ремонти, като с приоритет, разбира се, ще бъдат тези, които комисията счете за най-належащи . Факт е обаче, и че много често в годините досега, ремонтите на някои места не издържат и седмица или месец и стават обект на вандализъм. Ако не се пазят, то няма как да се съхранят за по-дълго време и ползват от дечицата. Повечето елементи са специфични и направата им  отнема време и ресурс. Имали сме случаи в рамките на 4 месеца да ремонтираме едни и същи площадки по 3 пъти. Примери са тези на ул. "Симеон Велики", детската площадка срещу Спортна зала, пред Дом на техниката, в жк "Дупница" и други. Освен за самосъзнание, призовавам хората да бъдат по-активни, когато видят вандали и да сигнализират полицията", коментира Директорът на дирекция "УТ и Строителство" инж.Иван Бельов.