Община Дупница внася близо 10 000 лева в Областната ВиК-асоциация

   Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се проведе в Областна администрация – Кюстендил. Заседанието премина при необходимия кворум и бе председателствано от областния управител Виктор Янев. 

   По време на редовната среща, членовете на Общото събрание приеха единодушно отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“. Бе приет с пълно мнозинство и отчетът за изпълнение на бюджета на Асоциацията за изминалата 2018 г. Като точка от дневния ред бе предложен за одобрение и финансов отчет за 2018 г. Членовете на Общото събрание гласуваха единодушно и приемането на бюджет на Асоциацията по ВиК за 2019 г. 

   Вноската на държавата е в размер на 15 000 лева, а вноските на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им са за Община Дупница – 9 703 лева, за Община Кюстендил – 13 089 лв..; Община Бобов дол – 1 954 лв.; Кочериново – 1 123 лв.; Рила и Бобошево – по 621 лв.; Община Невестино – 609 лв. и Община Трекляно – 137 лв. Плануваните приходи в бюджета са 77 561 лв., от тях – 15 000 от държавата, 27 857 лв. от общините и несъбрани вноски от предходни години в размер на 34 704 лв.