Община Дупница търси ел.техници, строителни техници и специалист "Архитектурно-строителен контрол"

   Свободни работни места за ел.техници и строителни техници обявява Община Дупница. Основните изисквания към кандидатите са висше/средно техническо образование по автоматизация, електроника, електротехника за ел.техници и средно специално със строителна квалификация за желаещите да започнат като строителни техници. Всички кандидати, трябва да входират в деловодството на общинска администрация документи - заявление по образец, копие от диплома, автобиография и задължително да посочат контакти.

   Една е свободната позиция за в Община Дупница. Кандидатът трябва да е със средно/висше образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията или друго подходящо за длъжността образование, да притежава компютърна грамотност, и да може да работи с компютър и размножителна техника. Длъжността е свързана с извършване на административно - техническо обслужване на населението. Крайният срок за подаване на документи е 1 февруари 2021 година.