Община Дупница търси експерти за  отдел "Общинска собственост"

   Община Дупница обявява прием на документи за експерти в отдел "Общинска собственост". Изискванията към кандидатите са за завършено икономическо или юридическо образование, като опит в сделки с недвижими имоти е предимство. Желаещите могат да подадат документи в деловодството на Община Дупница - заявление (по образец), автобиография, документ-копие за завършено образование в срок до 26.11.2021 година. Одобрените по документи ще бъдат поканени на събеседване.