Община Дупница приема заявления за стипендии на даровити деца

Община Дупница напомня, че от 1 август се приемат заявления на деца и младежи за стипендии и финансово стимулиране,  съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница. Даровитите деца могат да подават своите заявления до 31 август /включително/ в деловодството на Община Дупница.