Община Дупница набира материални дарения за бежанците от Украйна

   Във връзка с кризата в Република Украйна и поради непрестанно нарастващите нужди от подкрепа за пострадалото население там, Община Дупница набира материални дарения за намерилите подслон на територията на общината украински граждани. Пункт за събиране на материалните дарения се намира в гр. Дупница, ул. „Солун“ №4, ет.1 (Бивша поликлиника) – „Център за здравни медиатори“.

Най – неотложни са нуждите от: мебели за откритите общински бази (маси, столове), електроуреди (с приоритет – микровълнова фурна, електрически печки, хладилник, пералня), пакетирани хранителни стоки (варива, консервирани храни), хигиенни материали, други стоки за домакинството в запазено добро състояние. Всички вещи се предават от дарителите с подписване на двустранен приемо–предавателен протокол- опис между страните. Срок на кампанията - до отпадане на необходимостта.
За справки и информация: тел.0879/523512, гр. Дупница, ул.Солун №4 „Център за здравни медиатори“.