Община Дупница кандидатства по проекти за спортни и фитнес кътове

   Община Дупница ще входира три проекта в ПУДООС чрез Националната кампания “За чиста околна среда„ за финансиране на детски кътове и такива за спорт и отдих. Две от проектните предложения се отнасят за града, а третото за село Яхиново. В Дупница предложението е за изграждане на детски кът и кът за отдих и спорт в района на Социалните жилища. Другият район в града, за където се подготвят документи е за изграждане на кът за спорт и фитнес на открито в района на кв. Горна махала на ул. „Отовица“. Третият проект е за село Яхиново. Там е предвидено осигуряването на комбинирано фитнес-съоръжение, тенис на маса, както и 2 комбинирани детски съоръжения за малчугани. Максималната сума, която кампанията на ПУДООС предвижда да отпусне за реализацията на одобрен проект е до 10 000 хил. лв. като Община Дупница, ако прецени може да участва с допълнителен свой финансов ресурс, ако реши да разшири обхвата на проекта.

   Резултатите от извършеното класиране на постъпилите проекти трябва да станат ясни до 26.02.2021 г. Одобрените проектни предложения ще бъдат реализирани през лятото.