Община Дупница избира фирма за зимно поддържане на улиците

   Обществена поръчка за избор на фирма за зимното поддържане на пътната мрежа обяви Община Дупница. Касае се за поддържане на градската улична мрежа, за извънградската улична мрежа в рамките на населените места от общината и за републиканските пътища в чертите на града. Обезопасяването на пътищата против хлъзгане ще бъде извършено чрез разпръскване на минерални материали и химически вещества съгласно Плана за зимно поддържане. Ще се извърши обезопасяването на пътищата против хлъзгане чрез разпръскване на химически вещества на улиците „Велико Търново”, „Цар Симеон Велики”, „Георги Икономов”, „Патриарх Евтимий” и „Свети Иван Рилски”.

   Прогнозната обща стойност е 228 000 лева, като поръчката е разделена на 3 обособени позиции. Първата позиция е Зимно поддържане на уличната мрежа в град Дупница с дължина 78,2 километра, прогнозната й стойност е 125 000 лева. Втората позиция е зимно поддържане на общинските пътища и извънградската улична мрежа в рамките на населените места с обща дължина 85 километра. Прогнозната й стойност е 95 000 лева. Третата обособена позиция е за зимно поддържане на републиканските пътища в чертите на град Дупница с дължина 8378 метра, с прогнозна стойност 8000 лева без ДДС.

   Офертите ще бъдат отворени на 10 октомври от 11 часа в Кръглата зала в сградата на Община Дупница.