Община Дупница чака оферти за изграждане на Депото за отпадъци край Джерман

   Продължават процедурите за изграждане на регионално Депо за преработка на отпадъци край дупнишкото село Джерман. В тази връзка Община Дупница планира обществена поръчка с предмет „Инженеринг за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци”. Дейността се финансира по проект чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”. Одобреният бюджет за компостиращата инсталация е 1 582 800 лева без ДДС. За инсталация за предварително третиране на битови отпадъци одобреният бюджет е 6 058 000 лева без ДДС. За строителен надзор са осигурени общо 73 000 лева без ДДС.

   От Община Дупница е отправена покана за предоставяне на индикативни оферти за финансовия ресурс, необходим за провеждането на тази поръчка, с помощта на които да бъде дефинирана и обоснована прогнозната й стойност. Срокът за подаване на офертите е до 15-и април.