„Обичам моят роден град” ще рисуват учениците от Дупница

   Община Дупница и МКБППМН организират конкурс за рисунка на тема "Обичам моят роден град". Поводът е предстоящия празник на града - 19 октомври. Участници – ученици са разделени в три възрастови групи:  Първа група – І-ІІ клас, Втора група – ІІІ-ІV клас и Трета група- V- VII клас.
Формат на  рисунката - четвърт кадастрон  (35/50 см.) с техника – акварел, като всички участници трябва да изпишат на гърба на рисунката – име, презиме и фамилия, възраст, клас, училище, телефон.
Готовите рисунка да бъдат предадени в Община Дупница , ет.3 , стая 51 до 15.10.2021г.
Ще бъдат присъдени по три призови награди и три поощрителни награди във всяка категория. Най- добрите рисунки ще бъдат изложени в партера на Община Дупница. Отриване на изложбата- 19.10.2021 г./вторник/ от 14.00 часа.