Ново забавяне в процедурите по изграждане на Депото в Джерман

   Удължен бе срокът за подаване на оферти по повторно обявената обществена поръчка за изграждане на Депо за преработка на отпадъци край село Джерман. Първоначалният срок за подаване на оферти от страна на кандидатите да изпълнят поръчката изтичаше в края на работния ден днес, 10 юли, но той е удължен. Новият срок за подаване на оферти изтича на 15 юли в 17.30 часа. Офертите ще бъдат отворени на 16 юли в 10.30 часа. Прогнозната стойност на поръчката е 7 640 800 лева без ДДС.

   Както сме съобщавали, предвижда се да се изградят инсталации за компостиране и за предварително третиране на битови отпадъци за Общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня. Средствата са осигурени от Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020.