Нови 219 души са на борсата от декември, обявени са 24 работни места

   Община Бобошево e с най-висок ръст на безработицата, показва справка в Дирекция „Бюро по труда“ – Дупница. Към края на месец декември миналата година равнището на безработица в Бобошевска община е било 7.7 %, с 69 регистрирани безработни. Следващата в класацията е община Рила – със 7.4 % равнище на безработица и 88 регистрирани без работа. В съседната община Кочериново по същото време на трудовата борса са били  6.3 % или  122 души. Равнището на безработица в община Сапарева баня е било 5,3 %, при 164 регистрирани неработещи. В общините Дупница и Бобов дол нивото на безработицата е било 5.1 %,  с 1 008 регистрирани в Дупница и 182 – в Бобов дол.

Безработните за района на Бюрото по труда, обслужващо споменатите 6 общини, намаляват. „През последните няколко месеца тенденцията е към намаляване на броя на регистрираните безработни лица. Спрямо предходния месец ноември броят на регистрираните безработни лица е с 91 по-малко. Спрямо аналогичния период на предходната 2020 година броят на регистрираните безработни е със 113 лица по-малко”, съобщиха от ведомството. 

За цялата дирекция към края на декември е имало 1 633 регистрирани безработни, а равнището на безработица е било 5.4 %.

„През декември на първичен пазар на труда са започнали работа 109 безработни. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е осигурена заетост на 81 безработни, или общо започналите работа през месеца са 190 лица”, информираха от Бюрото по труда.

Новорегистрираните безработни през същия месец за дирекцията са 219.

За периода е имало 24  свободни работни места. Обявени са от работодатели, развиващи дейност в сферата на услугите и търговията; хотелиерството и ресторантьорството,  обувното и шивашко производство.