Народният представител Р. Чеканска на приемна в Дупница: Отговорът на министър Шишков за тунела е незадоволителен

Имотни проблеми, възможности за трудова реализация, дейности по изпълнение на инфраструктурни проекти в село Ресилово, проекти за енергийна ефективност и саниране, бяха част от въпросите поставени пред народния представител от ГЕРБ-СДС Радослава Чеканска, по време на организираната среща с граждани в Дупница. Приемната премина при засилен интерес, като над 10 души успяха да внесат своите питания към депутата от 10 МИР-Кюстендил Радослава Чеканска. 

Тя представи и стенограма от заседание на Народното събрание, където по време на парламентарен контрол бе отправено питане към служебния министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, относно състоянието на тунела и пълната липса на осветление в съоръжението на главен път Е—79 в района на град Дупница , в посока София-Кулата. В отговор на отправените въпроси от народния представител Радослава Чеканска, министър Шишков предостави информация от „Агенция пътна инфраструктура”.

По данни на служебния министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, през 2021г. са били установени неработещи осветителни тела. Извършено е било обстойно обследване на техническото състояние на осветлението от специалисти от пътното поддържащо дружество в област Кюстендил. Констатирани са били сериозни проблеми в електрическите и осветителните системи на тунела, а не на осветителните тела. За осигуряване на безопасността на движението на пътуващите са били поставени светлоотразители. Участъкът преди тунела е сигнализиран с пътни знаци, ограничаващи скоростта на движението до 60 км. С цел привеждане на тунелното съоръжение към съответните нормативни изисквания е било извършено обследване на Института по пътища и мостове към Агенция „Пътна инфраструктура“ в края на 2022 г. Определени са били параметрите на ремонта на тунела, включително прилежащите инсталации на съоръжението. В тази връзка Агенцията подготвя тръжна процедура по Закона за обществените поръчки с предмет изготвяне на технически проект за основен ремонт и извършване на строително-монтажни работи на тунел Дупница при километър 388+  100 на път 1.1, която се очаква да бъде обявена през месец юни 2023 г. 

Народният представител Радослава Чеканска (ГЕРБ-СДС) определи отговора на служебния министър Иван Шишков като незадоволителен и изрази становище, че две години са повече от достатъчен срок да бъдат стартирани процедури, да бъдат направени обследвания и да бъде стартиран ремонт на съоръжението. Тя призова министъра на регионалното развитие и благоустройство за пряка ангажираност и стриктно следене на всички процедури по изпълнението на ремонтните дейности, с цел предотвратяване на поредния трагичен инцидент по пътищата на Република България.