Местният парламент разреши община Дупница да изтегли 1 млн. лв. заем за ремонти на водопроводи в селата

   Община Дупница получи картбланш за тегленето на 1 млн. лв. кредит за спешни ремонти на водопроводи в селата. След двучасови разисквания, на заседанието си в петък местният парламент взе решението за заема с 23 гласа „за”. Александър Анин, Асен Илиев, Валентина Караганова и Ивайло Петров  гласуваха с „въздържал се”. Съпартиецът им Първан Дангов и независимият Георги Василев Градевски бяха против. Средствата ще бъдат главно за неотложни ремонти в селата Самораново, Крайници и Яхиново. Ще има и резерв за останалите села.

„На всички е ясно, че 1 млн. лв. не са достатъчни за ремонтите,  при 270 км водопреносна мрежа, под 70 % от които са на територията на града, а останалата част - в селата. Но тук се тръгва с нагласа и намерение да се реши основен проблем. Примерно, село Самораново, ул. „Рила”, има два водопровода с дължина около 860 м. Рентабилно ли е да бъдат два? Стигна се до вариант да бъде един с по-голям диаметър. Село Крайници - довеждащият водопровод  с диаметър от порядъка на 80 или 90 да бъде подменен с ⌀ (фи) 160 именно с такава цел. Яхиново - наличие на два водопровода успоредно на река Джубрена. Лимитират подаването към северната част на селото, подмяна с по-голям диаметър връзка между два водопровода. Говорим за първи и основни стъпки в решаването на проблемите. И до тук говорим само за големите населени места, а имаме и малки - общо 16 на брой. Така че ние стартираме с нагласа да решаваме проблемите.  С ясното съзнание, че не решаваме кардинално проблема във В и К сектора на територията на общината, но поне тръгваме в посока малки населени места, за да облекчим техните мъки и неволи”, обясни в отговор на въпроси на съветници кметът Чимев.

Председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов отново подчерта, че общината не очаква скорошно финансиране за В и К от европейски фондове, тъй като В и К  асоциацията в област Кюстендил не е консолидирана. „Най-близкият срок, в който може да се получи някакъв ресурс в Дупница, е 2031 г. Ако въобще в следващия програмен период има пари за В и К сектора. Същевременно нашето В и К дружество все по-често и с все по-сериозни суми бива глобявано от „Басейнова дирекция” за заустени канали в реката. Така че всяко едно решение, което се забави, ще доведе до все по-големи загуби и проблеми за общината”, коментира Костадинов.

На заседанието бе разгледана и допълнителна докладна, касаеща В и К -Дупница ЕООД. Прекратена бе предишната процедура за избор на управител на дружеството и стартирана нова. Избрана бе и комисия за провеждане на конкурса, чието обявяване предстои. В нея ще бъдат петима общински съветници - Йордан Йорданов, който бе избран за председател, Александър Анин, Леонид Хаздай, Венелин Иванов и Георги Георгиев. Както писахме, за поста имаше само един кандидат. Той не бе допуснат до участие в конкурса заради неспазване на изискването документите да са подадени запечатани в плик.

Във връзка с бъдещия конкурс съветникът Емил Гущеров апелира медиите да оповестят в цялата страна, че в Дупница се търси управител на В и К, за да се намери компетентен специалист и дружеството да излезе от тежката ситуация, както се случи с общинската болница.

По време на обсъжданията за пореден път бе посочено, че в момента В и К е в изключително тежко състояние. „За човешки ресурс не коментирам. За финансов ресурс - дружеството няма 1 лв. за ремонти или инвестиции, имат един багер и останалото е желание. Едва събират пари за заплати. Ако тръгнем да работим само с тях, срокът от 1 г. за усвояването на средствата от заема няма да ни стигне. А иначе не изключвам те да участват”, обясни кметът Чимев в отговор на изказване на съветника Леонид Хаздай да се помисли да се купи техника за дружеството и то да извърши ремонта, вместо да се наемат външни фирми.

Както писахме, кредитът ще се изплаща 7 години. Ежемесечно ще се внасят по 14 хил. лв. (170 хил. лв. годишно).