Комисия проверява местността Кулата

   Междуведомствена комисия, назначена от министъра на културата Боил Банов, започна от днес оглед на местността Кулата над Дупница. Целта е да се определят граници и режими на опазване на археологически обект „Късноантична крепост със средновековна кула”, който са намира там. На база заключенията на комисията ще бъде променен статутът на обекта от местно в национално значение. В тази връзка в района беше извършено почистване от дървета и храсти. Община Дупница рестартира проекта за реставрация и възстановяване на Дупнишката крепост във вида, за който има изготвен проект от архитект Юли Фърков за реставрация и консервация, и превръщането й в археологически парк.

   Другият обект, за който ще се промени статута в паметник от национално значение е църквата "Свети Спас" с раннохристиянска базилика под нея, за което са извършвани археологически проучвания в село Червен брег. Комисията от Националния институт за недвижимо културно наследство ще остане в Дупница през цялата седмица за оглед на двата обекта. Директорът на Исторически музей-Дупница Анелия Геренска обясни, че върху археологически обекти е забранена всякаква интервенция свързана със засаждане, строеж, допускане на животни и всички дейности, които по някакъв начин унищожават историческото наследство, без изричното съгласие на Института. В тази връзка ще бъдат изпратени писма до собствениците на домашни животни в района, че е забранено пускането им. При констатирани такива, собствениците ще бъдат санкционирани.