Картини на деца от Дупница и Кюстендил в новата брошура на ВСС

   Представляващият ВСС и членовете на Съвета благодарят за оказаното съдействие и приноса при подготовката на информационни материали по Образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, с писмо до административния ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова. Писмото е подписано от Севдалин Мавров и е изпратено още до административните ръководители на Окръжен съд – Добрич и Софийски районен съд.

„Предоставените от Вас снимки на съдебни зали, на Сини стаи за изслушване на деца и на помещения за провеждане на медиационни процедури, както и на детски рисунки от реализирани от Вас конкурси, допринесоха за визуалното оформление на издадените през 2021 г. брошури. С тях се илюстрира специфичната дейност на органите на съдебната власт“, се казва в писмото от ВСС.

Картини от конкурса на Окръжен съд – Кюстендил и районните съдилища в Дупница и Кюстендил - „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“ са използвани за илюстрации на новата брошура на ВСС – „Независимост на Съдебната власт“. Тя се разпространява сред участниците в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2020/ 2021 г.”, която се осъществява съвместно от ВСС и МОН. В брошурата са използвани за илюстрации 4 картини от конкурса на Окръжен съд – Кюстендил и 2 от конкурс на РС – Добрич.

„Ценим творческия подход и отзивчивостта на магистратите и съдебните служители към интересите и потребностите на учениците. Тяхната дейност допринася за развитието на Програмата и за по- голямата прозрачност в дейността на органите на съдебната власт“, се казва още в писмото до председателя на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова.

Областният конкурс на Окръжен съд – Кюстендил и районните съдилища в Дупница и Кюстендил - „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта“ за 2021 година ще бъде обявен след началото на Учебната 2021/ 2022 година.