Изграждат Център за кризисно настаняване на бездомни в Дупница

   В Дупница да бъде изграден Център за кризисно настаняване на бездомни лица, предлага кметът Методи Чимев. Докладната ще бъде разгледана на сесия на Общинския съвет този петък, 22-ри февруари. Предвижда се Центърът да предлага подслон за една нощ - от 18 ч. вечерта до 10 ч. на следващия ден. Ще бъдат осигурени санитарни помещения, дезинфекционни средства и помощ за личната хигиена, при необходимост ще се съдейства за търсене на медицинска помощ. Ще се осигурява и топла храна за вечеря, както и облекло. С потребителите ще работи социален работник. Социалната услуга за кризисно настаняване ще действа ежегодно за период от 5 месеца - от 15-ти ноември на текущата година до 15-ти април на следващата година. Центърът ще се помещава на улица „Велико Търново” № 2, капацитетът му ще бъде 12 места. В него ще работи персонал от 4-има души. Необходимите средства за функциониране на услугата в размер до 40 хиляди лева ще бъдат осигурени от бюджета на Община Дупница.

   Местният парламент ще разгледа в петък и предложение за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове. Докладната е внесена от председателя на Комисията по спорт Славчо Павлов. Предлага се средствата да се изплащат регулярно на всяко тримесечие. До 31-ви март да се изплаща 30% от гласуваната субсидия, до 30-ти юни още 30% от субсидията, до 30-ти септември още 20% от субсидията и до края на годината да бъде изплатен остатъкът, като се има предвид процентното изпълнение на общинския бюджет.

   На заседанието в петък съветници ще разгледат и Общинския годишен план за младежта, отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и нов правилник за организацията и дейността на общинско предприятие “Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване”. Дневният ред предвижда общо 19 точки.