Индексират договорите за строителство на Младежкия дом и Градския исторически музей в Дупница

На последното си заседание 47-ото Народно събрание разреши индексация на договорите за строителство, което ще ни помогне да реализираме всички проекти, които се нуждаеха от подобно действие, заяви зам.кметът на Община Дупница Олга Китанова.

Промените предвиждат да се извършва индексация на договорите по обществени поръчки според инфлацията. В мотивите към законопроекта се казва, че с гласуваните промени ще бъде създаден правен механизъм, който да даде възможност да бъдат изпълнени вече сключени договори за възлагане на дейности с предмет строителство, ремонт, реконструкция и модернизация, доставки и услуги (в т.ч. договори за инженеринг) при така създалата се ситуация и да бъдат преодолени последиците от прогресивната инфлация в цените на строителната продукция, доставки и услуги, с оглед обезпечаване на правната сигурност и гражданския оборот.

"Това бе много важно решение, както за Община Дупница, а така също и за всички местни власти. Знаете, че след драстичните повишавания на цените от миналата година, немалка част от проектите за реализация, особено тези със сключени договори бяха пред сериозна угроза да не могат да се реализират, а новите да не могат да стартират. С настоящето решение можем да отдъхнем, що се отнася до реализацията на проектите, които изпълняваме в Дупница. Особено за преустройството на Младежки дом в Градски исторически музей, за компостиращата инсталация, за рекултивацията на депото....и да не ги изброявам всички проекти", допълни Китанова.