Христо Терзийски: Ще настояваме за увеличение на заплатите на служителите в МВР

С колеги от ПГ на ГЕРБ-СДС внесохме предложение за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване на 16.06.2022 г. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2022 г., с което залагаме при актуализацията на бюджета да бъдат повишени с 20% трудовите възнаграждения на служителите в МВР. 

Предложението ни съответства на исканията на синдикалните организации в МВР и на нашия ангажимент за подкрепа. Припомням, че това бе и последователна тенденция в политиката, която предходните три редовни правителства осъществяваха, като третото правителството на ГЕРБ през 2020г. осигури повишение на заплатите в МВР в размер на 15% за изминалата 2021 г.

Служителите на Министерството на вътрешните работи се ползват с институционална и обществена подкрепа във всички страни-членки на Европейския съюз. Това е професията, която е свързана с най-висок риск за живота и здравето при изпълнение на служебните задължения. Всяка просперираща държава се грижи за адекватния стандарт на живот и обществения престиж на тези служители. 

За съжаление, с предложения от правителството Бюджет 2022, България би се превърнала в тревожен пример за изключение от този принцип – факт, на който категорично реагираха и полицейските синдикати. Надяваме се, че предложението ни ще бъде подкрепено при гласуването в пленарна зала, защото то е в интерес не само на служителите на МВР, но и на цялото ни общество.