Христо Терзийски: Мандатът на Рашков завърши с редица вредни за системата решения

„De mortuis sicut de vivis nil nisi verum“ – „За мъртвите, както и за живите, само истината“, казва известната латинска сентенция. Това важи и за бивши министри. Интересно е, че вече бившият вътрешен министър публично се възмущава на „смяната на доказани професионалисти в МВР“ от неговия служебен приемник. Интересно, защото точно с такива действия започна и неговият мандат като служебен министър. А мандатът му като редовен министър завърши с редица вредни за системата решения. 

Едно от тях – заповедта за закриването в КАТ на структурата „Единния център за обработка на нарушенията“ (ЕЦОН), е пряко свързано с пътната безопасност и засяга не само системата, но и сигурността на всеки български гражданин на пътя.

Това грешно решение, с което широката общественост не е запозната, ще влоши и без това изключително тревожните данни за пътния травматизъм по време на неговия мандат, костващ ни загубата на пътя на 100 човешки живота повече през изминалата година. 

Вместо системата за контрол да се развива и усъвършенства, тя се връща години назад – предоставяйки функциите по обработка на нарушенията по области. Това не само намалява ефективността на установяването и наказването на пътните хулигани, но и силно повишава корупционния риск, изземвайки правомощията от един централизиран орган, върху който много по-трудно може да се въздейства неправомерно, отколкото на регионално ниво. 

Единните центрове за обработка на нарушенията са доказан и функциониращ модел в почти всички европейски държави. Те осигуряват не само бързина на установяването и налагането на наказания за пътните нарушения, но и силно превантивен ефект по отношение на тяхната повторяемост. Затова този инструмент в подобряването на пътната безопасност бе възприет и приложен и в България. 

За съжаление когато некомпетентни хора заемат стратегически управленски позиции, щетите са за цялото общество. Да се надяваме, че съвсем скоро българските граждани решително ще заявят волята си подобни недоразумения да не се повтарят!