Годишните отчети и баланси на общинските дружества ще гледа ОбС-Дупница

  Годишните отчети и баланси за 2018-та на общинските дружества ще разгледа на предстоящото си заседание Общински съвет-Дупница. Сесията е свикана от заместник-председателя Йонко Гергов и ще се проведе на 19-и април, петък, от 10 часа. Освен отчетите на общинската болница, ГУМ, ВиК, Ученическо хранене и Дупница транс, местните парламентаристи ще гледат и докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за миналата година. Ще бъдат разгледани докладите на 13 читалища, намиращи се в Община Дупница.

   Общински съвет-Дупница ще гласува и предложение за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2019 г. и на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година. Останалите докладни касаят разпореждане със земи общинска собственост. Дневният ред предвижда общо 25 точки.