Гласувах за българския народ, заяви областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски

Областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски упражни правото си на глас. “Гласувах за българския народ. За увереността, която той трябва да има в утрешния ден, за да може да има една спокойна и нормална България, която ще се справи с предизвикателствата в икономическо, политическо и международно отношение. Тези предизвикателства, които в момента се струпват върху българския народ,  могат да бъдат преодолени единствено с единодействието на всички нас. Спокойствието и увереността ще дойдат само ако има единодействие и вървим напред и вървим напред.” 
Инж. Пандурски гласува във Второ основно училище в град Кюстендил.