Фирма от София с оферта за полагане на пътна маркировка в Дупница

   Трима са кандидатите, желаещи да изпълнят обществената поръчка за изработка и доставка на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална пътна маркировка в Дупница. И тримата кандидати са фирми и дружества от София. Общата прогнозна стойност на поръчката е 69 990 лева и отговаря на предвидения в общинския бюджет ресурс за тази дейност.

   Комисия с председател заместник-кметът Крум Милев отвори днес подадените оферти. По първата обособена позиция „Изработка и доставка на вертикална сигнализация” са предвидени 10 000 лева, като оферти са подали и тримата кандидати. По втората обособена позиция „Освежаване на съществуващата и полагане на нова хоризонтална сигнализация” са предвидени 59 990 лева. Тук оферта е подала една от фирмите. Комисията ще разгледа документите и ще излезе в срок с решение.

   Както сме съобщавали, веднъж поръчката бе прекратявана, заради изменение в техническата спецификация.