Ефективна присъда и глоба за Г. Т.  от Кюстендил, управлявала  МПС без свидетелство за правоуправление

   Наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и „глоба“ в размер на 500 лв., определи Окръжен съд – Кюстендил като призна подсъдима за виновна в управление на МПС без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването й по административен ред  с Наказателно постановление / престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК /. Г. Т. е извършила настоящето умишлено престъпление в  изпитателния срок  на условното осъждане по  НОХД №315/2017 г. на РС - Кюстендил, по което й е било наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, също за престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. Съдът привежда в изпълнение и това наказание. След уведомяване на прокуратурата, подсъдимата е приведена в място за лишаване от свобода, където търпи наложените й наказания при първоначален „общ“ режим.

В периода от 2000 година до 2017 година подсъдимата е осъждана 13 пъти за престъпления по  чл.343б, ал.1 / за управление на МПС след употреба на алкохол / и  по  чл.343в, ал.2 НК. Налагани са й разнообразни наказания- административни по чл.78а от НК, пробация и условни наказания „лишаване от свобода“.