Една фирма с оферта за финансов анализ на ремонта на Младежкия дом в Дупница

   Една фирма е подала оферта за участие в обществената поръчка за избор на изпълнител, който да изготви финансов анализ относно предстоящите ремонтни дейности на Младежкия дом в Дупница. Финансовият анализ е изискване като първа стъпка по разработване и подаване на проектното предложение във връзка с получаване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева без ДДС, а днес бе отворена подадената оферта. Комисия по избор на изпълнител с председател заместник-кметът по икономическите дейности на Дупница Олга Китанова направи проверка на документите на кандидата и ще се произнесе в срок с решение.

   Заложената сума за ремонт в инвестиционната програма е 2 100 000 лева, като намерението е в Младежкия дом да се разполагат експозиции на Исторически музей-Дупница.