Дупница в Топ 3 на градовете у нас по контрабандни цигари

   Дупница е в Топ 3 на градовете у нас, в които делът на контрабандните цигари е най-голям. На първо място е Хасково, на второ – Плевен. След Дупница се нареждат Велико Търново, Стара Загора, Монтана и Русе. Това показват резултатите за четвъртото тримесечие на 2018 г. от традиционното изследване на нивото на незаконна търговия по поръчка на пет компании от бранша. 

   Както съобщихме, изследването показа, че нивото на сивия пазар на цигари е спаднало до рекордните 4.4% между октомври и декември, с 0.9 процентни пункта под равнището от третото тримесечие. В цитираните седем града обаче разпространението на цигари без бандерол е над средното за страната. В Дупница е 7.9%, в Хасково - 12.%, в Плевен - 10.7%, Велико Търново - 7.3%, Стара Загора - 6.1%, Монтана - 5.3%, Русе - 4.9%. С най-голям спад на нелегалната търговия с цигари са в Перник - от 16% на 9.3%, Пазарджик - от 6% на 3.3%, Видин - от 14.7% на 4.7%. Намалението на дела на черния пазар в Кюстендил е от 13.9% на 4.6%, в Бургас - от 7 на 2.7%, в Добрич - от 8.7% на 1.3%, в Габрово - от 8 на 1.3%. В София делът е 3.7%. 

   Резултатите от изследването показват, че по-голяма част контрабандните цигари продължават да бъдат едни и същи марки. Наред с това, обаче, се появяват и нови от типа брандове без аналог на легалния пазар и създадени с цел незаконна търговия, които излизат на пазара в цялата страна, внезапно и бързо, заменяйки други предишни масово предлагани варианти, след това биват заменени от нови.