Дупница през 2030 година ще рисуват децата на града

   Конкурс  за детска рисунка стартира от днес най-активната социална група в града -„Забелязано в Дупница”. Темата на конкурса е „Моят град Дупница през 2030 година“. Организаторите не поставят ограничения в техниката на рисуване и материалите. Всяко дете ще може да участва в конкурса с една творба. Рисунките не трябва да са копирани от интернет, списания, картички и др. Творбите на малките художници трябва да са с размери 35/50 см. Върху гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат написани-трите имена и навършените години на детето, като участниците в конкурса ще бъдат разделени в четири възрастови категории. В първата  група попадат най-малките таланти до 6 ненавършени години, във втора група са децата на възраст от 6  до 10 навършени години. Третата група е за художници от 11 до 14 години и в най-голямата ще се състезават деца на възраст от 14 до 18 години. Организаторите на конкурса са осигурили парични награди  за всяка една от четирите възрастови категории. Отличените с първа награда ще получат 300 лв. За второ и трето място наградите са съответно 200 и 100 лв. Класираните на четвърта позиция ще получат предметни награди. Рисунките могат да се изпращат до 31 март под поста даващ старт на конкурса в групата „Забелязано в Дупница” , както и да се изпратят или отнесат на адрес: Град Дупница, детски магазин „Little Angels“ ул. Одрин No 4. (до Севдината фурна). 

Председател на журито ще бъде художникът Димитър Божков. Негови помощници ще бъдат Филип Овчаров –фотограф и журналистът Надя Димитрова. Техните оценки заедно с гласуването на публиката ще определят победителите в конкурса.Творбите ще се оценяват по тристепенна точкова система, където три е най-високата оценка, а една точка най-ниската. Сборът от дадените точки, ще определя и крайната оценка за всяка една рисунка. Всеки един член на журито, ще има право да постави по една оценка на всяка една творба, публиката или общо членовете на „Забелязано в Дупница”, ще имат право на един глас в журито, като творбите събрали най-много лайкове, ще получат ТРИ точки, следващата по брой харесвания, две точки и третата - една точка.Тези точки, ще се прибавят към точките на журито. Рисунката събрала най много точки ще бъде победител в категорията, следващата ще бъда класирана на второ място, трето и така на нататък. Всяка една творба може да получи максимум 12 точки и миниум 4.Точките дадени от публиката се определят по следния начин: една точка, получават всички рисунки получили между 50 и 100 харесвания(лайка), две точки получават всички рисунки получили между 100 и 150 харесвания, три точки получават всички рисунки получили над 300 харесвания.Организаторите си запазват правото да променят регламента при необходимост, като пожелават успех на всички деца и техните семейства.