Дилърът на екстази и канабис от Сапарева баня остава зад решетките

   Окръжен съд – Кюстендил остави без уважение молба на обвиняем за държане с цел разпространение на наркотични вещества, за  изменение на взетата по отношение на него мярка за неотклонение „задържане под стража” в по-лека такава. Д. М., на 25 години е привлечен от Окръжна прокуратура – Кюстендил, като обвиняем за това, че на 13.01.2022 г., в град Сапарева баня, в условията на продължаващо престъпление, с три деяния, които осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал с цел разпространение и е разпространявал високорискови наркотични вещества - екстази и канабис. 

Окръжен съд – Кюстендил,  под председателството на съдия Татяна Костадинова счете, че направеното искане за изменение на взетата мярка за неотклонение „задържане под стража” в по-лека такава, по отношение на обвиняемия Д. М. е неоснователно. Съображенията за това са следните: Срещу обвиняемия е повдигнато обвинение за извършено от него престъпление от общ характер по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр.1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. За това деяние се предвижда наказание „лишаване от свобода” от 2 до 8 години и „глоба” от 5 000 лв. до 20 000 лв. С влязло в сила определение на Окръжен съд – Кюстендил от 15.01.2022 г., по отношение на обвиняемия Д. М. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”. Окръжният съд счита, че към настоящия момент продължава да съществува обоснованото предположение, че обвиняемият е извършител на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Събрани са многобройни доказателства – писмени и гласни, които подкрепят обоснованото предположение, относно извършеното от него деяние. След постановяване на първоначалната мярка за неотклонение „задържане под стража” са разпитани нови свидетели, показанията на които уличават обвиняемия към съпричастност в извършване на престъплението. Приложени са и протоколи за извършени физико-химически експертизи и съдебна-оценителна експертиза. Съдът счита, че не е отпаднала реалната опасност обвиняемият да се укрие и да извърши друго престъпление, доколкото деянието, за което му е повдигнато обвинение е „тежко” по смисъла на закона, а и видно от приложената по д. пр. справка за съдимост, обвиняемият е осъждан, като споразумението, по което той се е признал за виновен е влязло в сила на 6 юли 2021 г. и настоящето деяние е извършено в изпитателния срок по посоченото споразумение. Следва да се има предвид, че престъплението е с висока степен на обществена опасност и с изключително вредни последици в обществото, тъй като се касае за разпространение на високорискови наркотични вещества.