Дежурни прокурори в районна прокуратура Кюстендил и Териториално отделение - Дупница

   Районна прокуратура гр.Кюстендил уведомява, че с оглед осигуряване възможността на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права, в деня на провеждането на избори за Народно събрание на Република България на 14.11.2021г. в сградата на Районна прокуратура, гр.Кюстендил ул.“Гороцветна“ № 14 ет. 3 и сградата на Териториално отделение Дупница при Районна прокуратура гр.Кюстендил, ул.“Николаевка“ № 15 ет. 4 ще има дежурни прокурори. На 14.11.2021г. дежурството е присъствено за времето от 07.00 ч. и продължава един час след обявяване от ЦИК на изборния ден за приключил, като ще се осъществява от следните прокурори и служители в Районна прокуратура, гр. Кюстендил, ул.“Гороцветна“ № 14 ет. 3: - зам. адм. ръководител - зам.районен прокурор ГАЛИНА ДИМИТРОВА - за времето от 07.00 часа до 13.00 часа, сл. тел.: 078/53-39-42; - административен ръководител – районен прокурор АЛБЕНА РАЗСОЛКОВА – за времето от 13.00 часа до 19.00 часа, сл. тел.: 078/55-09-63; - прокурор ГАЛИНА СТОЙМИРОВА - за времето от 19.00 часа до един час след обявяване на ЦИК на край на изборния ден, сл. тел.: 078/53-39-45; - съдебен администратор ЕЛВИРА ЙОРДАНОВА - за времето от 07.00 часа до 13.00 часа, сл. тел.: 078/53-39-71 - гл.специалист „АД“ ВИНКА ЗЛАТКОВА – за времето от 13.00 часа до 19.00 часа, сл. тел.: 078/55-09-60 - съдебен деловодител МИЛЕНА ИЛИЕВА – за времето от 19.00 часа до един час след обявяване на ЦИК на край на изборния ден, сл. тел.: 078/53-39-59; ел.поща rp_kystendil@kn.prb.bg; В ТО ДУПНИЦА при Районна прокуратура гр.Кюстендил, дежурството ще се осъществява в гр. Дупница, ул.“Николаевска“ № 15 ет. 4 от следните дежурни прокурори и служители - прокурор ЕМИЛ ПАВЛОВ – за времето от 07.00 часа до 13.00 часа, сл. тел.: 0701/5-09-65; - зам. адм. ръководител, зам. районен прокурор ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА – за времето от 13.00 до 19.00 часа, сл. тел.: 0701/5-09-64; - прокурор ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – за времето от 19.00 часа до един час след обявяване на ЦИК на край на изборния ден, сл. тел.: 0701/5-09-69; - съдебен деловодител НЕЛКА ЛАЗАРОВА – за времето от 07.00 часа до 13.00 часа, сл. тел.: 0701/5-09-67; - съдебен деловодител ЕМИЛИЯ ДАНАИЛОВА-ГУЩЕРОВА – за времето от 19.00 часа до един час след обявяване на ЦИК на край на изборния ден, сл. тел.: 0701/5-09-67; ел.поща rp_dupnitsa@kn.prb.bg Информация относно водените преписки и досъдебни производства ще се предоставя чрез пресцентъра на Прокуратурата на Република България /тел.02 92 19 209, ел.поща:press@prb.bg/ или чрез говорителя на Главния прокурор, а не от говорителите на прокуратурите по места.