Деца рисуват "Моят свят в моя град" за празника на Дупница

   Конкурс за рисунка на тема "Моят свят в моя град" организира Община Дупница и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Поводът е предстоящия празник на Дупница - 19 октомври. Право на участие имат ученици от І до ХІІ клас, разделени в три възрастови категории: І – ІV клас, V – VІІ клас и VIII – ХІІ клас, а форматът на рисунката - четвърт кадастрон (35/50 см). Готовите рисунки да бъдат предадени в Община Дупница, ет. 3, стая 51 или на обществените възпитатели в училището до 16 октомври 2019 г. Ще бъдат присъдени по три призови и три поощрителни награди във всяка от категориите.

   След оценяване от комисия, с председател Анита Богословова – арттерапевт в ЦОП-Дупница, най- добрите рисунки ще бъдат изложени в партера на Община Дупница. Откриването на изложбата ще бъде на 18 октомври от 15 часа.