Да помогнем на Тони от Кюстендил!

20-годишният Тони Костов от Кюстендил е на скъпоструващо лечение в Германия. След диагноза остра лимфобластна левкемия е необходима костно-мозъчна трансплантация. Офертата от болницата е 300 000 евро.

Нека се обединим за Тони, призовават неговите близки и приятели.

Дарителска сметка

IBAN BG25 SOMB913010661562 01
BIC SOMBBGSF
Общинска Банка
Титуляр: Тони Тончев Костов 
PayPal anatoli.kostov@gmail.com