Да бъдат извинени отсъствията на децата от предучилищните групи, предлага кметът на Дупница в писмо  до министър Денков

   Кметът на Дупница инж.Методи Чимев е изпратил писмо до министъра на образованието проф. Н. Денков, с предложение отсъствията на децата в задължително предучилищно образование / в училища и детски градини/ да бъдат извинени по уважителни причини, без представянето на медицински документи. Родителите да имат възможността сами да преценят дали децата да посещават  занятия в подготвителните групи или да останат по домовете си, предвид високата заболеваемост от Ковид -19 и усложнената епидемиологична обстановка в община Дупница. Подготвителните групи в училищата и детските градини ще продължат своята дейност, при спазване на всички противоепидемични мерки.