Чакат кандидати за изграждане на ново кметство в Джерман

   Продължават процедурите по изграждане на ново кметство в с. Джерман. Община Дупница е обявила обществена поръчка за изпълнение на инженеринг за "Преустройство на втори етаж от масивна двуетажна търговска сграда". Общата прогнозна стойност е 55 833 лева. Офертите ще бъдат отворени на 21 май.

   Вторият етаж на въпросната сграда в центъра на селото е общинска собственост и ще бъде изцяло предоставен на кметството. Предвидено е обособяване на приемна, кабинет на кмета, кабинет за секретаря на селото, както и заседателна зала, която да се ползва за събрания или за местни цели. Средствата за ремонта са заложени в списъка с капиталови разходи на Община Дупница за тази година.