Близо 2000 ученици тръпнат на изпит по БЕЛ в област Кюстендил

Близо 2000 ученици в седми и десети клас от област Кюстендил ще бъдат на изпит по български език и литература (БЕЛ) за националното външно оценяване (НВО) на 16 юни, сряда. Седмокласниците от областта, които ще бъдат на изпит по български език и литература, са 926, съобщиха от Регионалното управление на образованието-Кюстендил. Изпит ще се проведе във всички основни училища на територията на областта, т.е. изключение правят само двете начални училища - „Св. Климент Охридски” – Кюстендил и „Св. св. Кирил и Методий” - с. Раждавица. Изпитът за седмокласниците започва в 09,00 часа. На 17 и 18 юни в същите начални часове са насрочени изпити за НВО за завършващите 7-и клас съответно по чужд език (по желание на ученика) и по математика.

Изпитът по БЕЛ в 7-и клас е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест – с кратък свободен отговор и една – с разширен свободен отговор. През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

На 16 юни на изпит за НВО по български и литература в областта ще бъдат  902-ма ученици в 10-и клас. За гимназистите изпитите започват в 08,00 часа. Изпитът на десетокласниците по математика за НВО е на 18 юни, а по чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г.

„Изпитът за 10-и клас ще се проведе за първи път. Миналата година заради пандемията той бе отменен”, казаха от ръководството на инспектората.

Изпитът по български за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.

Десетокласниците, които ще се явят на изпит по чужд език, трябва да имат минимум 60% правилни отговори, за да покрият съответното ниво по Общата европейска езикова рамка.

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.

От РУО посочиха, че във всички училища в областта, ангажирани с изпитите за националното външно оценяване в 7-и и 10-и клас, са проведени стрес тестовете, въведени тази година. Учениците са се справили. За да се избегнат гафове в изпитните дни, на всеки ученик е дадена възможност да влезе в системата, да изтегли изпитния вариант и да го разархивира.

Изпитите отново ще трябва да се проведат при спазване на противоепидемичните изисквания. В една изпитна зала не трябва да има повече от 10 деца. Учениците влизат в училището с маска или шлем, спазвайки метър и половина дистанция. На входа на всички се мери температурата и се прави дезинфекция на ръцете. Допускането до изпита е със служебна бележка, подписана и подпечатана от директора, както и с документ за самоличност. Личните вещи и техниката се слагат в индивидуален прозрачен плик, който се оставя на видно място при влизане в залата. След приключване на определеното време за работа по част 2 ученикът поставя свитъка за белова по български и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва. Изпитният материал (в т.ч. математическите формули) и листовете за чернова не се поставят и засекретяват в индивидуалния плик и няма да бъдат проверявани. Така че учениците отбелязват верните отговори само в листа за отговори и в свитъка за белова.