Близо 130 000 лв. дават за снегопочистване в Бобовдолско, общината избира изпълнител

   Близо 130 000 лв. за поддръжка на пътищата през зимата заделя община Бобов дол за тази година. От общинската администрация стартираха процедура за избор на изпълнител. Обществената поръчка е с прогнозна стойност 128 083 лв. без ДДС. Сумата ще трябва да стигне за календарната 2021 г.. Предмет на поръчката е зимно поддържане и снегопочистване на 57, 200 км общинска четвъртокласна пътна мрежа.

   Фирмата, спечелила поръчката, ще трябва да чисти пътищата Мала Фуча- Бобов дол / Бабино- Бабинска река- Долистово, Мала Фуча – Бобов дол/, Бабино – Бабинска река – Долистово, Горна Козница – Мала Фуча / Коркина – Шатрово – Паничарево – Голем Върбовник, Невестино – Дупница/, Долистово – Новоселяне – Коркина, Голем Върбовник – Мали Върбовник, Невестино – Дупница /Локвата – Блато – Хановете/, Коркина – махала Синокос и Горна Козница-Друмо-махала Киселичка-махала Клисурска. Предвидено е и почистване на пътищата към гробищните паркове в селата.
   Изпълнителят трябва да осигури проходимост на пътната мрежа до 6 часа от започване на снеговалежа и до 1 час след получаване на сигнал за обледяване.

   Оферти ще се приемат до 5 февруари.