Близо 10 милиона са внесени от дупничани в местната хазна , почти 2, 5 млн са от такса битови отпадъци

   Местните приходи в общинския бюджет за миналата година са с 1 140 000 лв повече сравнено с предходната, обяви зам.кметът по икономическите дейности в Община Дупница Олга Китанова. "8 628 000 лв са през 2020 година, а за миналата постъпленията са в размер на 9 769 000 лв, което е близо 99% от заложените приходи. За първи път приходите от данък МПС надхвърлят 2 млн. лв. Нещо повече. Средствата от данъци за недвижими имоти и придобиване на собственост също нарастват, което показва, че въпреки пандемичната обстановка икономическият живот в общината не е спирал. Отделно са нараснали с 500 000 лв приходите от продажба на общински сгради и активи, което пак индикира ръст на сделките с недвижими имоти", коментира още Китанова. "Радостно е да се отбележи и друг момент - повишения интерес към развитие на земеделието. С 30% е повишен интереса към наемане на земи само за миналата година", заключи Китанова.

Спад има в приходите от дивиденти на общината, поради факта, че печалбата от ГУМ намаля и не е разпределена към бюджета.

6 892 251 лв е събираемостта на данъците и такси в община Дупница за 2021 година. Сумата е с 600 000 лв повече в сравнение с 2020 година, когато са били 6 280 270 лв. Със 100 000 лв се е повишила събираемостта на Такса битови отпадъци от 2 368 124 лв за 2020 година на 2 465 533 за 2021.
 
Патентния данък е в размер на 105 105 лв, туристическият, който се плаща от хотели и къщи за гости е в размер на 11 868 лв, а такса куче е 3 760 лв. През миналата година от данък придобиване в общинския бюджет са влезли 684 134 лв, което е с над 100 000 в сравнение с предходната година, когато са били 547 844 лв.

Все повече данъчно задължени лица предпочитат улеснения начин за плащане чрез ПОС-терминал, тенденция, която се забелязва последните години. По сметките на Община Дупница са постъпили 463 400 лв, докато през 2020 са били 339 656 лв.

Напомняме, че зам.кметът на Община Дупница Олга Китанова вече обяви, че кметският екип няма намерение да вдига данъчните ставки и през тази година, независимо от увеличените разходи и инфлацията в страната.