Без напрежение започна изборния ден в област Кюстендил

  Всички избирателни секции се охраняваха  от служители на МВР. Охраняването ще продължи до  приключването на изборния ден и предаването на изборните материали от всички секционнни комисии в РИК.В сектор БДС – ОДМВР – Кюстендил и поделенията в районните управления от 8.30 ч до 19.00 ч   гражданите ще могат да подават искания – лично, за издаване на удостоверения, осигуряващи им възможност да упражнят правото си на глас в изборите за президент, вицепрезидент и НС в случай, че личните им карти са загубени повредени, унищожени или откраднати.