Бави се ремонтът на 3 улици в Дупница, заради липса на фирма изпълнител

   С три дни бе удължен срокът за приемане на оферти за ремонт на три от улиците в Дупница, които се намират в най-лошо състояние. Община Дупница бе обявила поръчка за цялостен ремонт с преасфалтиране, изграждане на тротоари и други съоръжения за улиците "Метоха", "Бабуна планина" и "Васил Левски". Офертите трябваше да бъдат отворени вчера, но след като не постъпи нито една за тях, бе удължен срокът за подаване до края на тази седмица. В понеделник комисиите трябва да отворят в открити заседания офертите, без значение от броя им, и ако са с изрядни документи да изберат изпълнител.

   Изключително важна се оказва улица „Метоха”, тъй като е вход към Градската градина откъм бившия обувен завод. След ремонта на тази улица се очаква да се облекчи натовареното движение по направлението Горна махала-Бешика. По улица „Метоха” е предвидена и подмяна на водопровод.