Асеновградска фирма кандидатства за технологичен проект за сондаж на минерална вода в землището на село Бистрица

   Само една фирма подаде документи за обществената поръчка обявена от Община Дупница, за сондаж на минерална вода в землището на село Бистрица. Комисия с председател зам.кметът Крум Милев отвориха документите на участника - "Геосервизинженеринг" АД от град Асеновград. В следващите дни, комисията ще разглежда документите на фирмата за допустимост, както и техническото предложение, и ако те отговарят на възложеното, ще обявят дата за отваряне на ценовото предложение.

Изпълнителят ще бъде ангажиран с изготвяне на конструктивен и технологичен проект, на поръчката, която е с прогнозна стойност 646 583 лева.  Както е известно, при извършените  две годишни проучвания в района на Бистрица екипът на професор Костадин Щерев откри минерална вода с температура около 60 градуса на дълбочина около 900-1000 м. Установеният дебит е между 45 и 50 литра в секунда, а целта при сондирането е да бъдат „уловени” около 20-25 л/сек.През миналата година Община Дупница обяви същата поръчка, но тогава не се яви нито един кандидат .