5015 наказателни и граждански дела е разгледал Районен съд-Дупница през 2018 г.

   През тази година се предвижда газификация на сградата на Районен съд-Дупница, съобщи административният ръководител Иван Димитров. Той подчерта, че сградата се нуждае и от други подобрения, като са направени постъпки за изграждане на асансьор, който да улесни достъпа на хора с увреждания. Нужен е ремонт и на помещението за престой на конвоирани лица, изтъкна още съдия Иван Димитров.
   Пред журналисти той представи доклада на Районния съд в Дупница за 2018 година, като определи качеството на работа на съдиите като „много добро”. Данни от доклада сочат, че общият брой на разглежданите наказателни и граждански дела през 2018 година е бил 5015. Приключени са 4298 дела, от които 2483 граждански и 1815 наказателни. Общият брой на постъпилите наказателни, граждански и административни дела през 2018 година е 4435. Налице е намаление в броя на делата с 215 в сравнение с 2017 година, като постъпилите дела са с 393 повече от тези през 2016 година. От осъдените 437 лица 13 са били непълнолетни, става ясно още от данни на доклада на Районен съд-Дупница за миналата година.