5 млн. лв. за сметосъбиране заделя община Дупница тази година

   5 млн. лв. заделя община Дупница за сметосъбирането за тази година. План-сметката включва сметосъбиране, сметоизвозване, транспорт до площадката за третиране на отпадъка в кв. „Филиповци” на София и отчисленията, плащани на РИОСВ. Сумата е увеличена спрямо миналата година, въпреки че не се предвижда поскъпване на такса „смет”. От общината предполагат, че ще се наложи преждевременно да обявят нова обществена поръчка за възлагането на дейността. Причината е, че няма да стигнат парите, заложени по договор с фирмата изпълнител.

„Сумата всяка година скача по обясними причини. Цената на транспорта скочи, увеличиха се малко и отчисленията към РИОСВ. Тъй като такса „смет” няма да се повишава, се очаква през тази година да се изчерпи ресурсът, предвиден за услугата. Това най- вероятно ще наложи провеждането на нова обществена поръчка повече от година преди изтичането на настоящия договор. Договорът е с лимит, до определена стойност. Ако тази стойност бъде надвишена, ще трябва да направим нова обществена поръчка. Това по всяка вероятност ще се случи тази година, тъй като именно поради увеличените разходи ние ще изчерпим стойността на този договор. Договорът иначе е до следващата година, но предполагам, че няма да стигнат средствата за още една година по - рано”, посочи зам.-кметът Олга Китанова.