11 месеца „лишаване от свобода“ за марокански гражданин, направил пореден опит да премине границата, без разрешение

   Районен съд - Кюстендил, под председателството на съдия Николай Николов одобри споразумение и наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, по отношение 30- годишен гражданин на Кралство Мароко. Хусеини Х. се призна за виновен за това че на 03.12.2021 г. в района на местността „Славчето“, община Трекляно, е направил опит да излезе през границите на страната за Република Сърбия, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. Деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление. Определението е окончателно.

Съдът привежда в изпълнение и наложеното му наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, за престъпление по чл.279, ал.1 от НК, с влязла сила на 25.10.2021 г. присъда на РС - Генерал Тошево. Районен съд определи първоначален режим на изтърпяване „общ“. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил.