Започват проверки във връзка със спекулативна продажба на лекарства

   Окръжна прокуратура–Кюстендил разпореди съвместни проверки във връзка със спекулативна продажба на лекарства. Ще се проверява продажбата на лекарствени продукти чрез обяви в интернет, както и на цени многократно превишаващи утвърдените и регистрирани цени.

   Проверките ще се извършват на място, ще бъдат извършвани и документални такива, съвместно с Регионалната здравна инспекция, Комисията за защита на потребителите –Кюстендил, Областната дирекция на МВР, НАП и Областната дирекция по безопасност на храните, с представители на общините. Проверките ще се координират и извършат съвместно с органите на МВР, като Директора на Областната дирекция на МВР в Кюстендил ще предприеме съответните ръководни и организационни действия. Проверките ще се извършат до края на въведеното извънредно положение.